Strona główna
Poradniki
Forum Podróże

Bezpieczeństwo w narciarstwie

Autor: Konrad Kielesiński (na podst. 'Jazda na nartach' K. Szczęsny)

Narciarstwo zjazdowe jest w pewnym stopniu ryzykowną dyscypliną sportu, a to ze względu na stosowany do jej uprawiania sprzęt. Kontuzje są poważnym zagrożeniem dla narciarza, jednak ich ilość można znacznie zmniejszyć poprzez stosowanie elementu zwanego wiązaniem bezpiecznikowym, które umożliwia odłączenie się nart od narciarza. Takie wiązanie ma z góry określoną wielkość siły potrzebnej do wypięcia wiązania. Wartość tej siły powinna być dobierana według masy, umiejętności i wieku narciarza. Dla własnego bezpieczeństwa przed pierwszym przypięciem nowych nart, a później co jakiś czas, powinno się sprawdzać poprawność ustawienia siły wypięcia.

Wskazana jest również ogólnie pojęta dbałość o sprzęt narciarski. Chodzi tu przede wszystkim o okresowe czyszczenie i smarowanie wiązań, jak również sprawdzanie poprawności działania wypięcia. Latem sprzęt narciarski powinien być przechowywany w suchym i zacienionym miejscu, zas części metalowe powinny być odpowiednio zakonserwowane.

W celu zwiększenia kultury jazdy i organizacji ruchu na stoku Komitet Prawniczy FIS opracował Dekalog Narciarza. Dziesięć punktów zawiera podstawowe zasady, których przestrzeganie znacznie zwiększa bezpieczeństwo na stoku.

  1. Wzgląd na inne osoby. Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.
  2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
  3. Wybór kierunku jazdy. Narciarz zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu, musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi przed nim jadącemu.
  4. Wyprzedzanie. Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody.
  5. Przejazd i krzyżowanie się torów jazdy. Narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę, w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i dla innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się na trasie lub stoku.
  6. Zatrzymanie się. Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
  7. Podejście. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zupełnie zejść z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
  8. Przestrzeganie znaków. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
  9. Wypadki. W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien poszkodowanemu spieszyć z pomocą.
  10. Stwierdzenie tożsamości. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy też świadek muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
Email
Hasło
Nie pamiętasz hasła?

Ostatnie zdjęcia

towarzysz wyprawy
towarzysz wyprawy
towarzysz wyprawy
towarzysz wyprawy